Brand Fair 6 Book
Proširite tržište

Brand Fair 6 Book pruža ekskluzivnu mogućnost promocije brendova u luksuzno opremljenom dvojezičnom (srpski i engleski) izdanju, velikog formata i tvrdog poveza.

Brand Fair 6 Book se štampa u velikom tiražu i distribuira učesnicima, medijima, privrednim komorama i poslovnim udruženjima i asocijacijama iz regiona, nadležnim ministarstvima, ambasadama, relevantnim nevladinim organizacijama...

Brand Fair 6 Book se izdaje i na CD formatu.

Brand Fair 6 Book će u celini biti postavljen na www.brandfair.orgMolimo dostavite gotovu pripremu za štampu po sledećim imputima:

Pogledajte Brand Fair 5 book