Brand Expo

Iskoristite tržišnu šansu za direktnu komunikaciju...

U okviru 6000 kvm izlagačkog prostora u Hali 2, obezbedite svoje mesto za organizovanje interaktivnih prezentacija, poslovnih susreta, komunikaciju sa medijima.

Menadžment i kreativni tim Brand Fair-a je tu da vam pruži izuzetnu uslugu kada je u pitanju nastup vašeg brenda na 6.Brand Fair-u i ostvarivanje komunikacionih i marketing ciljeva iz vaše brend strategije.

Pozovite nas da Vam predstavimo tržišne mogućnosti 6. Brand Fair-a. + 381 11 318 68 44 ili office@brandfair.orgTehnička podrška

Za sve zahteve u vezi projektovanja, izgradnje i postavljanja samostalnih štandova ili izmena u vezi osnovne i/ili dodatne opreme predviđenih štandova, slobodno pozovite

Oficijelnog partnera 6. Brand Fair-a:
BEOEXPO System

Projektni biro `Beoexpo system`
Osoba za kontakt: Nebojša Jestrović, tehnički direktor
+381 11 369 34 50 ili nebojsa@beoexpo.comTehničke usluge

Tehničke usluge (priključak i korišćenje vode, telefona, električne energije, interneta...) u Hali II obezbedjuje Beogradski sajam.

Ukoliko želite da koristite ove usluge, molimo da odštampate Prijavu za tehničke usluge (PDF), popunite, overite i fax-om pošaljete:

JP Beogradski sajam
Služba za organizaciju priredbi

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 14
Tel/Fax: +381 11 26 55 341
Osoba za kontakt: Ostoja Ilić
ostoja.ilic@sajam.co.rsPomoćni prostor

Zahtev za zakup magacinskog prostora sa preciznim dimenzijama i potrebnim tehničkim uslugama, molimo da dostavite organizatoru:

Mass Media International
Tel./Fax. +381 11 318 68 44
office@brandfair.org

Vreme predviđeno za postavljanje i brendiranje štandova:
08., 09. i 10. februar 2010., od 08.00 do 20.00 časova

Vreme predviđeno za demontažu i iznošenje štandova:
14., 15. februar 2010. /nedelja/, od 08.00 do 20.00 časova