Iskoristite jedistvenost tržišta 6.Brand Fair ...
Neka 6.Brand Fair bude Vaš prvi kontakt i sredstvo na početku poslovne godine kojim ćete preneti Vaše komunikacione poruke svim javnostima.

Proširite tržište kroz direktne poslovne kontakte i susrete sa:
 • menadžerima/donosiocima odluka iz kompanija – velikih trgovinskih lanaca
 • menadžmentom kompanija iz regiona u cilju šire i kvalitetnije privredne saradnje i povećanja robne razmene
 • predstavnicima državnih institucija, privrednih komora, poslovnih udruženja i asocijacija u cilju uspostavljanja viših oblika međusobne privredne saradnje i nastupa na trećim tržištima kroz zajedničke projekte i pružanje najaktuelnijih informacija o benefitima CEFTA tržišta.

Prepoznajte tržišnu šansu i iskoristite mogućnost direktnog dijaloga sa više od 30.000 potrošača za:
 • gradjenje imidža vašeg brenda
 • izdvajanje u okviru kategorije
 • podizanje svesnosti o vašem brendu
 • predstavljanje razlika u odnosu na konkurenta
 • skretanje pažnje i izdvajanje iz gomile /clutter-a/
 • komunikaciju svih čula kroz “face to face” kontakt umesto marketinga masovne komunikacije
 • promovisanje nove ideje, proizvoda, usluge...
 • prestiž i prepoznatljivost u regionu
 • prikupljanje informacija sa tržišta

Zahvaljujući tržišno kreiranoj tehničko-logističkoj podršci koju pruža 6. Brand Fair, smanjujete troškove realizacije svake Vaše ideje za prezentaciju brenda i njegove izuzetnosti u odnosu na samostalno organizovanje jednog takvog nastupa i dobijate spektar mogućnosti za privlačenje novih potrošača i poslovnih partnera, rekonekciju sa starim, originalne ideje, inovativne strategije,...

Iskoristite komunikaciona sredstva i kanale najvećeg brending dogadjaja u Regionu, 6. Brand Fair-a i zavedite svoje potrošače, zadivite svoje poslovne partnere, budite korak ispred svoje konkurencije i postanite udarna vest za medije.