Beogradski CEFTA Forum
Privredna komora Srbije
Pokrovitelj - DUNAV OSIGURANJE

Dunav osiguranje

Pokrovitelj - SAP

SAP

Beogradski CEFTA Forum
REGIONALNA KONFERENCIJA „REGIONALNA SARADNJA I CEFTA SPORAZUM“

Beograd, 12.februar 2010. godine

Organizator: Privredna komora Srbije
Mesto održavanja: Privredna komora Srbije ,Beograd, Resavska 13-15, sala 1,prizemlje

Moderator: Mihailo Vesović, potpredsednik PKS

09:30 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 10:20 Obraćanje i pozdravna reč:
 • Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije
 • Dr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga Republike Srbije
10:20 – 11:30 Regionalna saradnja i CEFTA Sporazum
 • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije – Vesna Arsić, državni sekretar:
  Aktuelna pitanja u vezi predsedavanja Srbije CEFTA u 2010.
 • Uprava carina Republike Srbije:
  Dijagonalna kumulacija porekla u funkciji povećanja konkurentnosti preduzeća u CEFTA regionu
 • Agencija za istraživanje tržišta GfK - Marijana Agić-Molnar:
  Prezentacija o specifičnostima Regiona i potrošača u CEFTA regionu
 • Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije:
  Regionalna saradnja i brendovi
 • Grupacija marketinških agencija PKS - Marin Šimurina:
  Uloga marketinga u kreiranju brendova
 • Zavod za intelektualnu svojinu - Branka Totić, direktor:
  Značaj intelektualne svojine u CEFTA regionu
11:30 – 11:40 Pauza za kafu
11:40 – 13:10 Obraćanja
 • Ministri nadležnih ministarstava zemalja CEFTA regiona
 • Predsednici privrednih komora zemalja CEFTA regiona
 • Direktori vodećih kompanija zemalja CEFTA regiona
13:10 - 13:40 Diskusija i zaključci
13:40 - 14:15 Koktel