Brand Fair je TRŽIŠTE

Brand Fair je visoko profilisana poslovno-edukativna manifestacija posvećena brendovima i naprednim tržišnim komunikacijama.

Okarakterisan kao vodeća brending manifestacija od strane poslovne javnosti u regionu SEE, Brand Fair prati najnovije tržišne trendove i podstiče intenzivnu primenu brendinga, kroz visoko postavljene standarde prezentacije kreira autentičnu atmosferu za direktan dijalog brendova sa svim ciljnim grupama, stvara tržišnu šansu za unapredjenje poslovanja kroz prezentacije, promocije, događaje, predavanja, direktne poslovne susrete i utiče na tržišno pozicioniranje, jačanje svesnosti o brendu, izdvajanje od konkurencije, širenje tržišta...rast prometa.

Integralni deo Brand Fair-a je Brend konferencija. Trodnevni serijal komplementarnih predavanja, kreativnih radionica, debata… osmišljena sa ciljem da obrazuje, informiše, inspiriše i ohrabri ličnu akciju i interakciju, da inicira transfer znanja i iskustava od najeminentnijih svetskih predavača i tako utiče na stvaranje novih uspešnih strategija brendiranja koje se mogu primeniti u svim oblastima poslovanja.

Brand Fair je idealna prilika da na jednom mestu proširite poslovnu mrežu i uspostavite kontakte, uporedite iskustva, promovišete nove proizvode i ideje, analizirate tržišne trendove i bolje razumete evolucija potrošnje odnosno ponašanje potrošača.

Ključna reč 6. Brand Fair je tržište u kompleksnim i promeljivim ekonomskim uslovima koji su pred brendove i potrošače postavili nove tržišne izazove.