Mass Media International
Knjige
Mass Media International je izdavač specijalizovanih edicija iz oblasti brendiranja na srpskom jeziku.

Ukoliko želite da naručite neko od izdanja Mass Media International učinite to na e- mail: office@brandfair.org


`Novi svet brendova: 8 principa za postizanje brend liderstva u 21. veku`

Autor Scott Bedbury

`Slučajevi najbolje prakse u brendiranju – Lekcije najjačih svetskih brendova`

Autor Kevin L. Keller

`Emocionalno brendiranje: nova paradigma povezivanja brendova sa ljudima`

Autor Mark Gobe

`Brand sense – Građenje moćnih brendova pomoću čula dodira, ukusa, mirisa, vida i sluha`

Autor Martin Lindstrom