Program
Oficijelni partner:
Gfk
Gorki list
Beogradski sajam, Hala II

Četvrtak, 11.02.2010.
13.00 – 14.30 Predavanje: Prof. Colin Egan, šef katedre za marketing firme Coca-Cola na IEDC - poslovnoj školi Bled
Tema: Brendovi - istaživanje potencijala i konkurentnosti na segmentiranom tržištu
14.30 – 14.40 Pauza
14.40 – 14.50 Moderator: Prof. dr Zoran Bogetić, Ekonomski fakultet, Beogradski Univerzitet
Tema: Promene u ponašanju kupaca i praksa maloprodajnih lanaca u vremenu krize
14.50 – 15.10 Prezentacija: Potrošač u vremenu krize
Agencija za istraživanje tržišta GFK - Marijana Agic-Molnar, direktor
15.10 – 16.00 Ekspozei

Tema: Efikasan asortiman za vreme krize i posle nje
Praksa: Delta Maxi Grupa
Dragan Filipović, generalni direktor DELTA MAXI GRUPA

Tema: ..................................
Vladimir Popović, direktor SAP WEST BALKANS

Tema: Efikasna promocija za vreme krize i posle nje
Praksa: KONZUM
Ljerka Puljić, starija izvršna potpredsjednica AGROKOR

Tema: Cenovna politika i briga o budzetu potrošača za vreme krize i posle nje
Praksa MERCATOR S
Stanka Čurović, predsednik UO “Mercator-S“
16.00 - 16.10 Pauza
16.10 Okrugli sto
Tema: Promena na strani potrošača i efikasne reakcije maloprodajnih lanaca
17.00 Zaključak: Prof. dr Zoran Bogetić, Ekonomski fakultet
Petak, 12.02.2010.
Tema: Promene marketing strategija kao posledica krize
11.00 – 11.10 Moderator: Milan Ristić, PROFILE
11.10 – 12.10 Predavanje: Mag. Joerg Spreitzer, CEO Austria & Czech, JWT Wien Werbeagentur GmbH
Trendovi za 2010 - kombinacija globalnih i lokalnih trendova
Prodajno orijentisani advertajzing / ekonometrijski model
12.15 – 13.00 Predavanje: Erin Reindl, Marketing Direktor JWT CEE
Viralni marketing
13.00 – 13.10 Pauza
13.10 – 13.55 Predavanje: Davor Bruketa, direktor reklamne agencije Bruketa & Žinić iz Zagreba
Branding, komunikacija i evaluacija - svjetska iskustva i regionalna praksa
14.00 – 14.20 Predavanje Prof. Dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
Inovacije kao rezultat znanja
14.20 – 14.30 Pauza
15.00 - 17.00 Predavanje i Radionica:
"Komunikacija na mestu prodaje. Da li ćete biti jeftiniji ili ćete koristiti SEX? "
Vladimir Majstorovic, SRMA Consulting