Delta Maxi Grupa
SAP
Telekom Srbija
Isključivo za učesnike Brand Fair 6

Predavanja, debate, radionice… na teme:

Šta potrošači traže u vremenu promena?
Tržišni trendovi 2010.
Prodajno orijentisani advertajzing
Napredne tržišne komunikacije
Uloga društvenih medija u savremenom poslovanju ...

11 – 12. februar 2010.
PROGRAM »